Vi tre började spela tillsammans omkring år 2000 och fann varandra tack vare vårt gemensamma intresse för den äldre nyckelharpstypen silverbasharpa. Vår musik består uteslutande av låtar ur den äldre norduppländska nyckelharpstraditionen där dansen står i fokus och det gemensamma musicerandet mellan dansare och musiker är det som sluter cirkeln på dansgolvet.


Vi spelar inte som vi tror att det lät förr i tiden utan så som det låter här och nu med grund i hur vi hört våra äldre förebilder tolka och spela låtarna. Vi tilltalas av det okonstlade, taktfasta och dansanta i den nyckelharpstradition vi verkar inom.


We started playing together around the year of 2000 and found each other thanks to our common interest in the older nyckelharpa type silverbasharpa. Our music consists exclusively of tunes from the older Northern Uppland folkmusic tradition where the dance is in focus and the joint music making between dancers and musicians is what closes the circle on the dance floor.

 

We do not play as we imagine it sounded in the past but as it sounds here and now, based on how we have heard our older role models interpret and play the tunes. We are attracted by the unpretentious, steady and propulsive in the silverbasharpa tradition.